top of page
rodo.png

Polityka RODO

Ogólna informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Credin Polska Sp. Z o.o. 

Credin Polska Sp. Z o.o. odpowiada za przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jako administrator, oraz zobowiązuje się, że będzie postępować z nimi z dbałością. 

Kategorie danych osobowych i cele korzystania z nich  

Kategorie danych osobowych i cel korzystania z nich przez nas będą dokładnie określone w informacji dla Pana/Pani albo będą w sposób oczywisty wynikać z kontekstu Pana/Pani kontaktu z nami. Zazwyczaj, naszym celem dla którego przetwarzane są Pana/Pani dane jest postępowanie z Pana/Pani zgłoszeniami albo umożliwienie przedstawienia Panu/Pani naszych usług i produktów, które Pan/Pani zamówiliście. Nasze cele mogą także obejmować komunikację z Panem/Panią i jej ulepszanie, produkty i usługi. 

Podstawy prawne korzystania przez nas z danych osobowych 

Będziemy postępować z danymi osobowymi wyłącznie w granicach określonych prawem. Podstawą prawną może być to, że: 

  • Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji umowy z Panem/Panią, wykonania zadań przed jej zawarciem, innego obowiązku prawnego jakiemu możemy podlegać. 

  • Uzyskaliśmy Pana/Pani wyraźną zgodę na określony typ przetwarzania danych, przykładowo na subskrypcję newslettera. 

  • Mamy prawnie uzasadniony interes w pewnego typu korzystaniu z danych osobowych, oraz spodziewamy się w oparciu o Pana/Pani kontakty z nami, że jest to dla Pana/Pani akceptowalne. Prawnie uzasadnione interesy mogą służyć nam za podstawę prawną w cztery przypadkach:  

  • Jeżeli Pan/Pani zapisał się na jeden z naszych newsletterów, możemy dokonać personalizacji w celu uczynienia naszego marketingu bardziej odpowiednim dla odbiorców. 

  • Jeżeli Pan/Pani zapisał się na jeden z naszych newsletterów, możemy użyć Pana/Pani adresu email i informacji o Pana/Pani kontakcie z nami w celu prezentowania spersonalizowanych reklam na stronach internetowych osób trzecich (takich jak media społecznościowe i gazety online). 

  • Jeżeli Pan/Pani zalogował się do naszego sklepu internetowego i posiada produkty na liście zakupów, możemy wysłać do Pana/Pani email z przypomnieniem o liście zakupów w późniejszym czasie. 

 

Usunięcie i anonimizacja danych osobowych 

Dane osobowe zostaną przez nas usunięte po zakończeniu postępowania z Pana/Pani zgłoszeniem, wykonaniu umowy z Panem/Panią, gdy spoczywający na nas prawny obowiązek do przetwarzania danych wygaśnie, lub Pan/Pani wycofa swoją zgodę w drodze kontaktu z nami jak opisano powyżej.  

Dane osobowe które są przechowywane dla innych celów, takich jak personalizacja newsletterów i reklam internetowych, zostaną usunięte po upływie nie więcej niż trzech lat. 

Jako rozwiązanie alternatywne do usunięcia danych, możemy wycofać te części danych których można użyć w celu identyfikacji Pana/Pani, co oznacza, że dane nie mogłyby później zostać do Pana/Pani przypisane. Takie zanominizowane informacje możemy używać w bazach internetowych gromadzących nasze doświadczenia oraz robić analizy i statystyki w celu ulepszenia i rozwoju marketingu Orkla i produktów celem uwzględnienia preferencji konsumentów i ich potrzeb.  

Przetwarzanie w systemach od dostawców będących osobami trzecimi 

Możemy przechowywać, analizować i kategoryzować Pana/Pani dane osobowe poprzez korzystanie z systemów dostarczanych przez  osoby trzecie. Prosimy mieć na uwadze, że takie osoby trzecie nie mają prawa korzystać z danych dla ich własnych celów ani udostępniać Pana/Pani danych innym osobom, oraz że mają obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa danych. 

Odpowiednie gwarancje prawne ochrony prywatności (standardowe zasady Unii Europejskiej albo Certyfikat ochrony prywatności Unia Europejska-Stany Zjednoczone (EU-US Privacy shield certification) są dostępne w przypadku gdy potrzebuje udzielić czasowego dostępu do danych operatorom systemów znajdujących się w krajach poza Unią Europejską, na przykład dla celów dokonania korekty błędów. Prosimy o przesłanie do nas emaila, jeżeli Pan/Pani życzy sobie otrzymywać kopię mających zastosowanie gwarancji prawnych ochrony prywatności.  

Kontakt, dostęp do danych osobowych, etc. 

Prosimy o kontakt z nami na adres e-mail Credin.sobotka@credin.pl jeżeli Pan/Pani życzy sobie dostępu, wydania, sprostowania albo usunięcia danych osobowych które są przez nas przechowywane. Pan/Pani ma prawo także w dowolnym czasie wnieść sprzeciw, żądać ograniczenia albo cofnięcia Pana/Pani zgody (zgód). Dla Pana/Pani informacji, Pan/Pani ma prawo także złożyć skargę do Credin Polska Sp. Z o.o. ul. Czysta 6, 55-050 Sobótka organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych dotyczącą przetwarzania przez nas danych osobowych. 

bottom of page