top of page

Rezygnujemy z jaj pochodzących z chowu klatkowego - deklaracjaFirma Credin Polska Sp. z o.o., będąc częścią koncernu ORKLA, dokłada starań w celu zrównoważonego rozwoju swoich produktów, w tym pozyskiwania surowców do ich produkcji ze zrównoważonych źródeł.

 

W ramach realizowanej polityki Orkla’s Animal Welfare Policy oraz w duchu troski o dobrostan zwierząt i zgodnie z naszymi wartościami społecznymi, staramy się propagować wśród naszych dostawców te założenia, edukując oraz wprowadzając do produkcji własnej surowce, pochodzące z hodowli spełniających te wymagania, np. produkty jajeczne z chowu bezklatkowego.

 

Budowa świadomości dostawców w tym zakresie to długofalowy proces, który wymaga czasu, dlatego nasz Plan Zrównoważonego Rozwoju również realizowany jest etapowo, a jego celem jest trwała poprawa dobrostanu zwierząt hodowlanych.

 

Naszym  zobowiązaniem jest całkowita eliminacja surowców pochodzących z jaj z chowu klatkowego do końca roku 2024, w tym jaj świeżych, jaj przetworzonych, jak również produktów i półproduktów gotowych zawierających jaja, które mogą być wykorzystywane w naszych produktach.

 

Firma Credin Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do konsekwentnego wdrażania tego kroku w celu całkowitego wyeliminowania jaj z chowu klatkowego w naszej produkcji. Dążymy do wspierania postępu w rolnictwie i przemyśle spożywczym, przyczyniając się jednocześnie do poprawy jakości życia zwierząt.

Kommentare


bottom of page