Crediteria 2017-09-01T11:19:09+00:00

Zasady promocji CREDITERIA 2017:
• Loteria trwa w okresie 01.09.2017-31.10.2017 i dotyczy zamówień asortymentu promocyjnego, tj. wszystkich produktów z cennika „Omega” oraz „Victor” firmy Credin.
• Uczestnikiem loterii może być firma tj.: osoba prawna, spółka osobowa, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
• Zamówienia objęte promocją są zbierane na specjalnym formularzu „Crediteria 2017” dostępnym u przedstawicieli Credin.
• Warunkiem przystąpienia do loterii jest jednorazowy zakup minimum 500 kg asortymentu promocyjnego w okresie trwania promocji oraz dokonanie zgłoszenia poprzez wysłanie SMS z telefonu komórkowego pod numer 70908 o treści:
CREDITERIA.NIP uczestnika (firmy).Nr zamówienia promocyjnego.Wolumen zamówienia
• Koszt wysłania jednego SMS-a na numer 70908 wynosi 0,50 zł netto (bez VAT) / 0,62 zł z VAT. Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą uczestnicy loterii.
• Za zakup minimum 500 kg klient otrzymuje jeden los, który jest mu przypisany w systemie elektronicznym. Losy ulegają zwielokrotnieniu w przypadku zamówienia większych ilości asortymentu promocyjnego, np. zamawiając 1000 kg klient otrzymuje dwa losy, zwiększając tym samym szansę na wygraną.
• Łączna ilość wszystkich nagród w loterii Crediteria 2017 wynosi 5 (słownie: pięć) sztuk.
• Nagrodą główną w loterii jest samochód osobowy marki Citroen C3 o wartości rynkowej 49.400,00 zł brutto.
• Nagrodą I-go stopnia w loterii jest (smartphone) marki iPhone 6 o wartości 2.000,00 zł brutto. Łączna ilość nagród I-go stopnia wynosi 4 sztuki.
• Losowanie nagród odbędzie się w dniu 20.11.2017.
• Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od losowania za pośrednictwem wiadomości SMS oraz dodatkowo telefonicznie na numer telefonu podany w zgłoszeniu. Nagrody I-go stopnia zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej do dnia 06.12.2017, a nagroda główna zostanie wydana najpóźniej dnia 20.12.2017 w terminie i miejscu ustalonym indywidualnie z laureatem.
• Złożenie zamówienia promocyjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu promocji.
• Zasady i pełny regulamin akcji promocyjnej dostępne są na stronie www.credin.pl/crediteria, www.smolar.pl oraz u przedstawicieli firmy Credin.

Dodatkowe informacji na temat promocji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres marketing@credin.pl

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych i handlowych od firmy Credin Polska Sp. z o.o zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

FreshMail.pl